top_image

Diğer hizmetler

Doğru doğruya yük taşıma ile ilgili hizmetler yanı sıra, zamanınızı tasarruf etmekte yardımcı olacağımız geniş spektrumlu eşlik eden ve ek hizmetler ile yararlı olabiliriz.Size şunlarla yararlı olabiliriz:

1.Kiralık depo alanı sağlamak.

2.Depolama faaliyetine eşlik eden hertür faaliyet sağlamak:

Yükleme ve boşaltma.

Paletleme ve depaletleme

Streçleme

Yük güçlendirme

4. Trafik arıza ve kazalarda yardımcı olmak için kendi izleyicimiz var.