top_image

Хранителни цистерни

Ние разполагаме с последно поколение цистерни предназначени за превоз на хранителни продукти (блечни и производни, вина, плодови сокове и нектари, олио, шоколад и т.н.), разполагащи с:

  • Висококачествена изолация която позволява поддържане на оптимална температура по време на транспорт.
  • Подгряване-позволява превоз на продукти изискващи постоянна висока температура.
  • ADR за превозна хранителен спирт (или други хранителни продукти изискващипревоз по ADRконвенция)